Colocviu ştiinţific “Aurul şi argintul Daciei în pre- şi protoistorie”

În ziua de joi 15 aprilie 2010, începând cu ora 9.00, Institutul de Arheologie “Vasile Pârvan” al Academiei Române organizează în cadrul proiectului ROMARCHAEOMET colocviul ştiinţific: «Aurul şi argintul Daciei în pre- şi protoistorie» Colocviul va avea loc la sediul Institutului de Arheologie “Vasile Pârvan” din str. Henri Coandă, nr. 11 (Casa Macca). Pentru mai multe detalii a se vedea programul anexat.ProgramColocviu

Tezaurul Dinogetia (publicat în Cultură şi civilizaţie la Dunărea de Jos nr. 26/2008)

Rezumat: Din tezaurul descoperit în anul 1939 în timpul cercetărilor arheologice efectuate la fortificaţia romano-bizantină de la Dinogetia (Garvăn, com. Jijila, jud. Tulcea) sunt publicate 10 nomisma tetarteron emise în numele împăraţilor Vasile II şi Constantin VIII. Sunt făcute precizări şi completări privind structura tezaurului alcătuit din 108 monede de aur bizantine puse în circulaţie în timpul împăraţilor Vasile II şi Constantin VIII (105 ex.), Roman III (1 ex.) şi Constantin IX (2 ex.). Cu acest prilej este rediscutat momentul şi contextul ascunderii tezaurului. Articolul poate fi descarcat in format pdf. Click pe linkul de mai jos !

AurelVilcuDinogetiaCCDJ26_2008