Tetradrahmele de tip Alexandru cel Mare bătute la Istros

Un articol asupra tetradrahmelor de tip Alexandru cel Mare batute de Istros in secolul III a. Chr.  publicat in Studii si Cercetari de Numismatica, IV (XVI), București, 2014, p. 173-176. VilcuIstrosSCN XVI