Un nou volum al revistei Studii si Cercetari de Numismatica

Studii si Cercetari de Numismatica, serie noua,  nr. 4 (XVI) a fost tiparit. Sumarul poate fi vazut aici:SumarSCN

Orice comanda va fi adresata la: EDITURA ACADEMIEI ROMÂNE, Calea 13 Septembrie nr. 13, sector 5, 050711, Bucuresti, România; tel. 4021-318 8146, 4021-318 8106, fax 4021-318 2444, e-mail: edacad@ear.ro

ORION PRESS IMPEX 2000 S.R.L., P. O. Box 77–19, sector 3, Bucuresti, România; Tel./Fax: 4021-610 6765, 4021-210 6787, Tel. 0311 044 668, E-mail: office@orionpress.ro

SCN16