Premiile Academiei Române pe anul 2009

Pe 15 decembrie 2011 a avut loc ceremonia de decernare a premiilor Academiei Române pe anul 2009. În domeniul ştiinţelor istorice şi arheologie au fost premiate şi doua volume de numismatica:

Mariana Pîslaru, The Roman Coins from Potaissa. Legionary Fortress and Ancient Town (premiul Vasile Pârvan)

Aurel Vîlcu,  Moneda otomană în Ţările Române în perioada 1687-1807  (premiul Eudoxiu Hurmuzaki)

Mai multe detalii la www.acad.ro

Observatii asupra monedelor grecesti din aur emise in secolele IV-I a. Chr. in lumina analizelor XRF

Abstract:  There  were  published  the  results  of  the  XRF  analysis  from  the  ROMARCHAEOMET
program on the 134 Hellenistic Gold coins struck between the 4 th  and the 1 st  century BC with a significant
presence in the discoveries from Dacia. The first group is composed by staters from Philip II, Alexander
the Great and Philip III struck during the 4 th  and the 3 rd  centuries BC in the Macedonian kingdom and
different cities from the Hellenistic world. The second one contains Lysimachus type staters struck in the
Greek cities from the Black Sea region during the 3 rd  to the 1 st  centuries BC. There were also discussed
several  aspects  concerning  the  attribution  and  the  chronology  of  the  staters,  regarding  especially  the
staters from Istros, Tomis and Kallatis.

Rezumat:     Sunt     publicate     rezultatele     analizelor     efectuate     în     cadrul     programului
ROMARCHAEOMET  asupra  a  134  de  monede  din  aur  elenistice  bătute  în  sec.  IV-I  a.Chr.  a  căror
prezenţă în Dacia a fost semnalată prin mai multe descoperiri. Un prim grup de piese este alcătuit din
stateri  din  aur  de  tip  Filip  II,  Alexandru  cel  Mare  şi  Filip  III  emişi  în  sec.  IV-III  a.Chr.  în  regatul
macedonean şi apoi în diferite oraşe din lumea elenistică. Cel de-al doilea grup de emisiuni este alcătuit
din stateri de tip Lysimach puşi în circulaţie de oraşele greceşti din zona Mării Negre în sec. III-I a.Chr.
Pe  baza  rezultatelor  analizelor  sunt  discutate  o  serie  de  aspecte  privind  atribuirea  şi  cronologia
staterilor, cu specială privire asupra emisiunilor oraşelor greceşti Istros, Tomis şi Kallatis. GreekGoldCoinsXRFAnalysis