Despre Sucidava bizantină în lumina izvoarelor numismatice

Tema este abordată în studiul Monede bizantine descoperite la Sucidava/Monnaies byzantines découvertes à Sucidava, apărut în volumul Arheologia mileniului I p. Chr. Cercetări actuale privind istoria şi arheologia migraţiilor, Bucureşti, 2010, p. 285-321. Autorii publică monede bizantine descoperite la Sucidava (cartier Celeiu, oraş Corabia, jud. Olt) la sfârşitul secolului al XIX-lea şi în urma cercetărilor arheologice efectuate în secolul următor. Cu acest prilej este prezentat un bilanţ al descoperirilor monetare bizantine utilizând, cu prudenţă, publicaţiile mai vechi care, de cele mai multe ori, sunt lipsite de detalii şi ilustraţie. Pe baza materialul numismatic recenzat sunt făcute o serie de observaţii privind evoluţia Sucidavei bizantine în secolul al VI-lea şi locuirea din secolul al XI-lea. Vilcu_Nicolae_Sucidava

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: