Colocviu ştiinţific “Argintul antic şi medieval în România. Cercetări recente şi perspective

Colocviul ştiinţific va avea loc joi 31 martie 2011 la sediul Institutului de Arheologie “Vasile Pârvan” al Academiei Române din str. Henri Coandă, nr. 11 (Casa Macca). Mai multe detalii în documentul atasat.ColocviuCirculara1

Despre Sucidava bizantină în lumina izvoarelor numismatice

Tema este abordată în studiul Monede bizantine descoperite la Sucidava/Monnaies byzantines découvertes à Sucidava, apărut în volumul Arheologia mileniului I p. Chr. Cercetări actuale privind istoria şi arheologia migraţiilor, Bucureşti, 2010, p. 285-321. Autorii publică monede bizantine descoperite la Sucidava (cartier Celeiu, oraş Corabia, jud. Olt) la sfârşitul secolului al XIX-lea şi în urma cercetărilor arheologice efectuate în secolul următor. Cu acest prilej este prezentat un bilanţ al descoperirilor monetare bizantine utilizând, cu prudenţă, publicaţiile mai vechi care, de cele mai multe ori, sunt lipsite de detalii şi ilustraţie. Pe baza materialul numismatic recenzat sunt făcute o serie de observaţii privind evoluţia Sucidavei bizantine în secolul al VI-lea şi locuirea din secolul al XI-lea. Vilcu_Nicolae_Sucidava